Wybierz swój język:

Agnieszka Herrador Rey

Dr n. med. Agnieszka Herrador Rey jest absolwentką Wydziału Lekarskiego Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2016 roku pełni funkcję lekarza w Klinice Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca UCK, będąc jednocześnie pracownikiem naukowo-dydaktycznym na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym przy wspomnianej Klinice. Lekarka odznacza się zróżnicowanym dorobkiem naukowym, który obejmuje obroniony doktorat pt. „Analiza przebiegu i odległych wyników leczenia choroby Kawasakiego”. Jest członkiem renomowanych organizacji takich jak Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne (ESC) oraz Sekcja Kardiologii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (PTK). Jest autorką i współautorką publikacji w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Przedmiotem jej głównych zainteresowań są wrodzone i nabyte wady tętnic wieńcowych u dzieci.